Περιγραφή

Cold Brew Coffee, Απολαυστικός, δροσιστικός,

O Cold Brew είναι η παγωμένη έκδοση του καφέ φίλτρου – με την καθοριστική διαφορά ότι δεν πρόκειται για καφέ φίλτρου που έχει κρυώσει η ψυχθεί, αλλά, όπως φανερώνει και το όνομά του, για καφέ που έχει εκχυλιστεί εξαρχής σε κρύο νερό.