Περιγραφή

Περιέχει:
Γάλα 1.5%,   1 scoop(25g) Whey Protein